Dřevokazných hub se v naší zemi vyskytuje díky pestrosti dřevin mnoho. Tato lípa u západní zdi zámeckého parku byla napadeno dřevomorem kořenovým. Tato houba velmi rychlé rozkládá kořenový systém a strom se může kdykoliv vyvrátit. Kácení proběhlo za pomoci lanových technik. Na místě bylo ponecháno torzo s korunkovým řezem, protože v kmeni jsme objevili dutinu kde hnízdilo ptactvo.