Záchrana staré lípy

Lípa na pomezí Horního Lánova a Dolního Dvora byl neopakovatelný strom. Lépe řečeno záchrana stromu. Poprvé když jsme ke stromu přijeli a měli za úkol pouze zkontrolovat dynamické vazby, našli jsme havarijní strom. Dynamické vazby napnuté jako struny, v koruně několik velkých zlomů na kosterních větvích, co terminál, to jedna velká dutina a jeden z terminálů ve stavu, že zítra se vyvrátí.  Po odborném posudku jednoho z nejzkušenějších dendrologů, se na památné lípě provedla obvodová redukce včetně instalace statických podkladnicových vazeb a reinstalace dynamických vazeb. V jednom místě instalace statické vazby se nacházela dutina se sršním hnízdem, kterou jsme na čas instalace v rámci naší bezpečnosti zaslepili montážní pěnou. Už v odpoledních hodinách, měli pilní sršni opět výletový otvor prokousaný a lítali čiperně dál. Na závěr jsme sundali z lípy starou už rozpadající houpačku a nainstalovali z lezeckých lan houpačku novou.

Fotografie z této zakázky