Ošetření jírovce Kocákova Lhota

Dostali jsme pozvání od velmi příjemných lidí z malé vesničky nedaleko Jičína, abychom jim pomohli s jírovcem. Strom, který najednu stranu lezl větvemi do drátů, na druhou se dotýkal nové střechy a za třetí měl kořenový systém pod celým domem. I tento strom, může při vůli majitelů zůstat na svém stanovišti pro další generace. Umění stromolezců arboristů tak dovede často i pro laika nemožné.

Ošetření jírovce Kocákova Lhota 2047