Opakovací školení BOZP pro práce ve výškách pro stromolezce

 

Obdivuji a chovám v sobě velkou úctu k lidem, kteří se snaží neustále vzdělávat ve svém oboru. V o boru jako je arboristika, to platí dvojnásob. Náš obor je velmi dynamický, jak v nových poznatcích o stromech tak ve stromolezeckých technikách. Několikrát do roka se na Polygonu v Poniklé v Krkonoších potkávají mistři stromolezci, aby si mezi sebou vyměnili své roční zkušenosti ze své práce, svých stromů, svého vybavení apod. školitel pak jen lehce uhlazuje celé školení a doplňuje novinkami z legislativy, ze závodů, certifikací, nového vybavení na trhu apod. Je to jedna z mála možností přes rok, kde si můžou lezci společně zalézt  v koruně velkého stromu, procvičit si záchranu parťáka, vyzkoušet nové lezecké vybavení svých kolegů apod.

Opakovací školení BOZP pro práce ve výškách pro stromolezce